Tin tức
“Định hình kiến trúc tương lai” – Chủ đề cuộc thi nổi tiếng về Kiến trúc – Nội thất tại châu Á

“Định hình kiến trúc tương lai” – Chủ đề cuộc thi nổi tiếng về Kiến trúc – Nội thất tại châu Á

Thứ tư, 23/08/2017

Bạn muốn xây nhà hướng tây nhưng sợ nóng ư? Hãy xem ngôi nhà dưới đây sẽ giúp bạn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ nắng nóng đó.

Xem thêm

Việt Nam lọt top 16 trường có kiến trúc đẹp nhất thế giới

Việt Nam lọt top 16 trường có kiến trúc đẹp nhất thế giới

Thứ tư, 23/08/2017

Bạn muốn xây nhà hướng tây nhưng sợ nóng ư? Hãy xem ngôi nhà dưới đây sẽ giúp bạn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ nắng nóng đó.

Xem thêm

Nhà hướng Tây vẫn thoáng mát giữa lòng Sài Gòn

Nhà hướng Tây vẫn thoáng mát giữa lòng Sài Gòn

Thứ tư, 23/08/2017

Bạn muốn xây nhà hướng tây nhưng sợ nóng ư? Hãy xem ngôi nhà dưới đây sẽ giúp bạn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ nắng nóng đó.

Xem thêm

Giải thưởng Kiến trúc TP.  HCM 2017: Thông báo số 01

Giải thưởng Kiến trúc TP. HCM 2017: Thông báo số 01

Thứ tư, 23/08/2017

Bạn muốn xây nhà hướng tây nhưng sợ nóng ư? Hãy xem ngôi nhà dưới đây sẽ giúp bạn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ nắng nóng đó.

Xem thêm